RRLAB veiktās aktivitātes Starpteritoriālā sadarbība projekta ‘Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai’ - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaRRLAB veiktās aktivitātes Starpteritoriālā sadarbība projekta ‘Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai’ 2019.10.09

Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai’ (turpmāk tekstā RFRU) paveiktais:

1)     5 klātienes tikšanās ar reģionos esošajiem un potenciālajiem aizdevējiem.

2019.gada augusta un septembra mēnešos, RFRU darba grupa ir apmeklējusi Vidzemes, Kurzemes, Pierīgas reģionus. Projekta komanda izsaka lielu pateicību projekta Sadarbības partneriem: biedrībai ‘Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, biedrībai ‘No Salacas līdz Rūjai’, biedrība ‘Lauku partnerība “Ziemeļgauja”, biedrībai ‘Kandavas partnerība’.

 

Apmeklējuma ietvaros tikšanās ar lokālo krājaizdevu sabiedrību pārstāvjiem, nebanku finanšu apsaimniekotājiem aizdevējiem komercdarbībai.

Tikšanos ietvaros pārrunātas vajadzības un iespējas aizdevumu organizēšanai komercdarbībā lokālajiem uzņēmējiem. Tikšanās dalībnieki iepazinās ar projekta ideju, dalījās aizdevumu apsaimniekošanas iespējās/vajadzībās konkrētajā teritorijā kā arī piedalījās diskusijā par iespējamo ‘aizdevuma platformas’ kā juridiskas formas izveidi.

 

Tikšanās kopā apmeklējuši ~ 50 dalībnieki, komersanti, krājaizdevu sabiedrības, fiziskas personas, pašvaldību pārstāvji.

 

Turpmāk projekta darba grupa piesaistot juridisko pakalpojumu sniedzēju, turpina darbu ar juridiskas formas izvēli, tās darbībai aktuālās dokumentācijas (statūti, nolikums u.t.m.l.) izveidi. Paralēli top ‘aizdevuma platformas’ lietotājiem saistošu līgumu, parādu piedziņas formu izstrāde.

Projekta prezentācija

1)     Pētījums – sadarbībā ar ‘Pētījumu centrs SKDS’ ir tapusi aptaujas anketa potenciālo aizņēmēju aptaujai. Anketas mērķis ir noteikt aizņēmēju vajadzības un iespējas piesaistīt finanšu aizņēmumus nebanku sektorā.

Anketu aizpildes termiņš 30.09.2019.. Anketu aizpilde organizēta kā elektroniski tā klātienē. Aptaujā iesaistīti projekta darbības teritorijas novadi.

Aptaujas rezultātā taps pētījums par lokālām vajadzībām aizņēmumu piesaistei uzņēmējdarbībā.

Anketas paraugs.

 

2)     Projekta publicitāte – paldies projekta Sadarbības partneriem un mēdijiem par līdz šim jau publiskoto projekta aktivitāšu ietvaros.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/veido-platformu-regionu-uznemeju-savesanai-kopa-ar-aizdevejiem.a328877/

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/uznemejiem/valka-notikusi-tiksanas-ar-projekta-regiona-finanses-regiona-uznemejdarbibai-vaditajiem-un-ekspertiem

http://www.aloja.lv/2019/08/02/vidzemes-lauku-partneriba-brasla-aicina-uz-tiksanos-par-jaunas-aizdevumu-platformas-veidosanu-regiona/

http://www.zgauja.lv/?q=lv/content/projekts-regiona-finanses-regiona-uznemejdarbibai

https://www.zgauja.lv/?q=lv/content/anketa-par-finansiala-atbalsta-nepieciesamibu-uznemejdarbibai

http://www.nosalacaslidzrujai.lv/aicinam-uz-tiksanos-par-jauna-finansu-instrumenta-izveidi-musu-regiona-lauku-uznemejiem/

https://ne-np.facebook.com/Valkasnovads/posts/2307142956066319

 

 Informāciju sagatavoja, projekta koordinatore:

Kristīne Ragaine-Volnianko

kristine@rrlab.lv

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze