RRLAB 6. projektu kārtas izvērtējums - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaRRLAB 6. projektu kārtas izvērtējums 2019.11.21

Rīgas Rajona Lauku attīstības biedrība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 6. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 rīcībām:

2.1.Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Pieejamo publiskais finansējums: 150945.97

2.1. Rīcības projektu izvērtējums (R2.1.)

2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība.

Pieejamais publiskais finansējums: 150945.96

2.2. Rīcības projekta izvērtējums (R2.2.)

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze