Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības kopsapulce - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaRīgas rajona Lauku attīstības biedrības kopsapulce 2019.03.28

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 

KOPSAPULCES DARBA KĀRTĪBA

2019. gada 28. martā pl.16.00

 

Sigulda, Dārza iela 2a, SIA LLKC Pierīgas KB semināru telpa

 Kopsapulcē izskatāmie jautājumi:

1. Izmaiņas biedrības Administrācijā.

2.Padomes atskaite par paveikto 2018. gadā. Biedrības aktuālās stratēģijas grozījumi.

3.Revīzijas ziņojums.

4.Gada pārskata apstiprināšana. 2018. gada kopējais budžets, izlietotais budžets, ieņēmu sadaļa (t.sk. LAD finansējums, biedra naudas)/ izdevumu sadaļa (t.sk. projektu finansējums, biedrības administratīvie izdevumi).

5.Biedrības papildus aktivitātes, dalība projektos. ‘Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai) / ‘Eko Ziemeļos’.

6. Citi jautājumi 

Lūgums savu dalību apstiprināt līdz 27.03.2019., plkst.14:00.

Kristine@rrlab.lv vai Linards@rrlab.lv

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze