Rīgas Rajona Lauku Attistības Biedrība izvērtējusi ELFLA 7. projekta kārtu - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaRīgas Rajona Lauku Attistības Biedrība izvērtējusi ELFLA 7. projekta kārtu 2020.07.06

Biedrībā “Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība” izvērtēti ELFLA 7. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē

Izvērtējums 1.1. Rīcībā

Izvērtējums 1.2. Rīcībā

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze