Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina 2020. gada biedru kopsapulci - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaRīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina 2020. gada biedru kopsapulci 2020.03.10

Rīgas Rajona lauku attīstības biedrība izsludina 2020. gada kopsapulci

10.03.2020
Kopsapulce notiks: Siguldā, Dārza ielā 2a,  

sākums pulksten 14:00

Kopsapulces tēmas:
•    RRLAB jauno biedru uzņemšana, neaktīvo biedru izslēgšana
•    RRLAB 2019. gada pārskata apstiprināšana
•    RRLAB aktivitātes 2019. gadā – dalība starpteritorjālajā projektā
(RFRU) un starptautiskajā projektā (EKO NORTH)
•    Informācija par biedrības darbību 2019. gadā – izsludināto projektu
konkursu skaits, saņemto un apstiprināto projektu skaits
•    Informācija par 7. projekta kārtas pieejamo finansējumu, projekta
kārtas plānoto attiecināmo izmaksu un atbalsta intensitātes apjomu.
•    Aktuālās izmaiņas biedrībā – RRLAB zīmols, nosaukums
RRLAB kopsapulce notiks 10.03.2020 sākums pulksten 14:00 Siguldā, Dārza ielā 2a Precizējošā informācija par RRLAB kopsapulci var iegūt zvanot, 26423616,
28677152 vai e-pastā rrlab@rrlab.lv

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze