Par digitālajiem dravas pierakstiem BeeKing - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaPar digitālajiem dravas pierakstiem BeeKing 2020.06.08

Par digitālajiem dravas pierakstiem BeeKing:

Turpinot tehnoloģiju radīto iespēju ieviešanu biškopībā, Siguldas novada uzņēmums “BeeTech Services” ir pilnveidojis digitālo dravas pierakstu lietotni BeeKing. Līdz ar jaunās biškopības sezonas atklāšanu, tā ir kļuvusi vēl vienkāršāk lietojama.

Strādājot dravā, biškopim vairumā gadījumu rokas ir notraipītas ar propolisu vai medu, kas traucē ievadīt informāciju viedtālrunī. 2018. gadā Latvijā radītā mobilā lietotne BeeKing ir paredzēta darbam dravā – pierakstu veikšanai, darbu plānošanai un uzskaites veikšanai ar balss palīdzību.

Šā gada maijā klajā nākusī versija pielietojot bezkontaktu nolasītājus dod iespēju biškopim, atrodoties dravā veikt pierakstus viedtālrunī ne tikai ar balsi, bet arī ar stropiem piestiprinātiem bezkontaktu marķieriem, tiem pietuvinot viedtālruni.

BeeKing esošā balss vadība, savienojumā ar jauno bezkontaktu marķieru funkcionalitāti, būtiski samazina pierakstiem un informācijas iegūšanai veltīto laiku, un ir unikāla biškopībā. BeeKing lietotne būtiski uzlabo biškopja darba efektivitāti un mazina trūkstošas vai savlaicīgi neiegūtas informācijas radītos riskus.

“BeeTech Services” šogad izvērš darbību zviedriski un vāciski runājošos tirgos, piesaistot jaunus BeeKing lietotājus un sadarbības partnerus. Pateicoties ciešai sadarbībai ar biškopjiem un tehnoloģiju zināšanām, uzņēmums līdz šim ir spējis veiksmīgi realizēt inovācijas, izveidojot produktu, kurš funkcionalitātes ziņā ir pārāks par konkurējošiem risinājumiem gan Eiropā, gan citviet pasaulē. Lai straujāk paplašinātu klientu loku, tirgū jau pieejamai Android versijai tuvākajā nākotnē pievienosies lietotne iOS vidē.

Lietotnes BeeKing izveidei un pilnveidošanai uzņēmums “BeeTech Services” 2018. un 2020. gadā ir saņēmis Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma veidā LEADER projekta ietvaros. Produkta attīstībai un eksporta veicināšanai uzņēmums ir saņēmis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

LEADER projekta nosaukums:

Digitālo dravas pierakstu jaunas funkcionalitātes izveide, izmantojot bezkontaktu nolasītājus

Projekta mērķis:

Pilnveidot digitālo dravas pierakstu lietotni BeeKing, sniedzot iespēju biškopjiem ievadīt informāciju, plānot darbus un veikt uzskaiti ar bezkontakta nolasītāju (NFC marķieru) palīdzību.

Galvenās aktivitātes:

- Mobilās lietotnes funkcionalitātes papildināšana ar bezkontakta vadības iespējām;

- Interneta lietotnes pielāgošana uzlabotajām mobilās lietotnes iespējām;

- Regulāra komunikācija ar biškopjiem, informācijas apmaiņa un izglītojoši pasākumi par dravošanas efektivitātes uzlabošanu un dravas pierakstu nozīmīgumu.

Projekta kopējās izmaksas: (ELFLA finansējums, līdzfinansējums)

Kopējās izmaksas: 20 700 EUR bez PVN

ELFLA finansējums: 14 490 EUR

Līdzfinansējums: 6 210 EUR

Projekta īstenošanas laiks:

2019. gada oktobris – 2020. gada maijs

Projekta īstenotājs:

SIA “BeeTech Services”

Plašāka informācija:

Jānis Kronbergs, SIA “BeeTech Services” valdes priekšsēdētājs

Tālr: 29 418 449, E-pasts: info@beeking.eu

https://beeking.eu/lv

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze