Mācību seminārs par vērtēšanas kritērijiem - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaMācību seminārs par vērtēšanas kritērijiem 2015.10.26

Lai veiksmīgi sagatavotu Rīgas rajona lauku attīstības biedrības Stratēģiju,
16.11.2015. plkst. 14ºº Allažu pagasta pārvaldes ēkā
notiks mācības RRLAB valdes locekļiem un biedriem par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem

 

 LEADER pieeja Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā 2007-2013.gada periodā īstenota ieviešot 161 projektu, kas snieguši būtisku nozīmi vietējās teritorijas attīstībā. 2014.-2020. gada plānošanas periodā daudz lielāku atbalstu plānots sniegt uzņēmējdarbībai, kas ir pozitīvi teritorijas attīstībai, tomēr vienlaikus ir izaicinājums vietējai rīcības grupai, izvērtējot iesniegtās idejas. Kā objektīvi novērtēt daudzveidīgas idejas un to ietekmi uz teritoriju? Kā novērtēt projektu atbildību vietējās attīstības vīzijai, kas noteikta stratēģijā?

 

Šie ir jautājumi, kurus vēlamies izdiskutēt, lai vienotos par labajām praksēm, kas ir pārņemamas no iepriekšējās pieredzes, gan arī par izaicinājumiem, kas jāņem vērā

jaunās stratēģijas izstrādē, turpinot LEADER pieejas īstenošanu, lai sekmīgi asniegtu teritorijas iedzīvotāju izvirzītos attīstības mērķus.

 

13:30-14:00 Ierašanās un kafija

14:00-14:30 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas LEADER pieejas īstenošana 2014-2020.

14:30-15:00  RRLAB darbības nodrošināšana –izaicinājumi un iespējas jaunajā plānošanas periodā ieviešot vietējās attīstības stratēģiju

15:00-15:15   Kafijas pauze

15:15-17:00   Diskusija par RRLAB projektu vērtēšanas kritērijiem 2014.-2020. gada periodā

Pēc 17:00 Neformālas sarunas par vietējo attīstību RRLAB darbības teritorijā

 

Pieteikšanās dalībai, rakstot uz rrlab@inbox.lv vai zvanot 26423616 (Inese)

 

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze