Izvērtēti ELFLA 4. kārtā iesniegtie projekti - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaIzvērtēti ELFLA 4. kārtā iesniegtie projekti 2018.07.20

RRLAB izvērtējusi ELFLA 4. kārtā iesniegtos projektus un nodevusi tālākai izvērtēšanai LAD. Projektu sarakstu skatiet nodaļā ELFLA 4. kārta.

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze