Iesniegto pieteikumu skaits RRLAB 7. projekta kārtā - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaIesniegto pieteikumu skaits RRLAB 7. projekta kārtā 2020.06.16

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 31. maijā 2020. gadā noslēdza izsludināto 7. projekta kārtu, sekojošās rīcībās:

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.1.)

Pieejamais publiskais finansējums: 115221.15 EUR

Šajā rīcībā laika posmā no 1. maija līdz 31. maijam tika iesniegti 14 projektu, kopējais pieprasītais finansējums 224978.41 EUR

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.2.)

Pieejamais publiskais finansējums: 115220.00 EUR

Šajā rīcībā laika posmā no 1. maija līdz 31. maijam tika iesniegti 6 projektu, kopējais pieprasītais finansējums 172260.24 EUR

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze