Aktuālās veidlapas - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaAktuālās veidlapas 2019.10.08

Sakarā ar izmaiņām EPS veidlapās sekojošās rīcībās:
* Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
* Daudzveidīga sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība
Iesakām pārskatīt aktualizētos 6. projekta kārtas vērtēšanas kritērijus sadaļā; ELFLA, 2019. gada 6. projektu kārta un pie iesniedzamajiem projektiem, pievienot aizpildītas pašnovērtējuma tabulas.
Neskaidrību gadījumā zvanīt.
Linardam Ligerism
mob. 28677152, epasts: Linards@rrlab.lv

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze