Jaunumi - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Jaunumi

Rīgas rajona lauku attīstības biedrības” stratēģijas mērķu sasniegšana ar projektu vērtēšanas kritērijiem 2014.-2020. gada periodā.

LEADER pieeja Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā 2007-2013.gada periodā īstenota ieviešot 161 projektu, kas snieguši būtisku nozīmi vietējās teritorijas attīstībā. 2014-2020. gada plānošanas periodā daudz lielāku atbalstu plānots sniegt uzņēmējdarbībai, kas ir pozitīvi teritorijas attīstībai, tomēr vienlaikus ir izaicinājums vietējai rīcības grupai, izvērtējot iesniegtās idejas. Kā objektīvi novērtēt daudzveidīgas idejas un to ietekmi uz teritoriju? Kā novērtēt projektu atbildību vietējās attīstības vīzijai, kas noteikta stratēģijā? Šie ir jautājumi, kurus vēlamies izdiskutēt, lai vienotos par labajām praksēm, kas ir pārņemamas no iepriekšējās pieredzes, gan arī par izaicinājumiem, kas jāņem vērā jaunās stratēģijas izstrādē, turpinot LEADER pieejas īstenošanu, lai sekmīgi sasniegtu teritorijas iedzīvotāju izvirzītos attīstības mērķus.

 

16. NOVEMBRIS, PIRMDIENA

Allažu pagasta pārvaldes zāle,Birzes iela 4

13:30-14:00  Ierašanās un kafija

14:00- 14:30  Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas LEADER pieejas īstenošana 2014-2020

14:30. – 15:00  RRLAB darbības nodrošināšana –izaicinājumi un iespējas jaunajā plānošanas periodā ieviešot vietējās attīstības stratēģiju

15:00 – 15:15  Kafijas pauze

15:15 – 16:30  Diskusija par RRLAB projektu vērtēšanas kritērijiem 2014.-2020. gada periodā

16:30 – 18:00  Diskusija -ieteikumi un komentāri stratēģijas izstrādei

 

9 lapa no 16

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze