1.kārtā RRLAB iesniegto projektu kopsavilkums - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība1.kārtā RRLAB iesniegto projektu kopsavilkums 2016.06.27

 

Lauku attīstības programmas no 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 pirmajā kārtā RRLAB iesniegto projektu kopsavilkums

N.p.k.

Rīcība

Iesniegto projektu skaits

Pieprasītais publiskais finansējums EUR

Pieejamais publiskais finansējums EUR

1

M1. R1.1.

20

528 600,37

150  000

2

M1.  R1.2.

4

102 940,87

150 000

3

M2.  R2.1.

10

311 912,89

145 000

4

M2.  R2.2.

19

321 133,52

145 000

 

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze