RRLAB biedri - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

RRLAB biedri

VRG RRLAB BIEDRU SARAKSTS (uz 01.01.2012.)                                                     

N.p.k.

Biedrs

Statuss (biedrība/nodibinājums/komersants/ pašvaldības iestāde/fiziska persona

Pilnvarotā persona

vārds/uzvārds


Siguldas novada dome

pašvaldība

Aivars Jakobsons

2

Inčukalna novada dome

pašvaldība

Arvīds Blaus

3

Mālpils novada dome

pašvaldība

Nellija Andrukele

4

Sējas novada dome

pašvaldība

Maija Muižniece

6

Biedrība „Mālpils tautskola”

biedrība

Ieva Pauloviča

7

Siguldas reģiona tūrisma biedrība

biedrība

Dace Vanaga

8

Inčukalna invalīdu biedrība

biedrība

Valda Pavloviča

9

Allažu attīstības biedrība

biedrība

Iveta Ābelīte

10

Mālpils makšķernieku biedrība „Mālpils zivīm”

biedrība

Vladislavs Komarovs

11

Biedrība „Inčukalna zivsaimnieki”

biedrība

Juris Liepiņš

12 SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojs komersants Kristīne Ragaine

13

z/s „Priežklani”

komersants

Signe Seile

14

KKS „Allažu saime”

komersants

Ēriks Čoders

15

z/s „Agatnieki”

komersants

Igors Šaboha

16

SIA „Kadiķi ARV”

komersants

Arnis Resnis

17

Ineta Eriksone

fiziska persona

Ineta Eriksone

18

Edijs Rudzis

fiziska persona

Edijs Rudzis

19

Guntis Kviesītis (Mores pagasts)

fiziska persona

Guntis Kviesītis

20

Verners Bērziņš

fiziska persona

Verners Bērziņš

21

Māris Čīma (Mālpils Jauniešu apvienība)

fiziska persona

Māris Čīma

22

Dainuvīte Bērziņa

fiziska persona

Dainuvīte Bērziņa

23

Ginta Brēmane

fiziska persona

Ginta Brēmane

24

Jānis Upītis

fiziska persona

Jānis Upītis

25.

Natālija Biserova

fiziska persona

Natālija Biserova

 

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze