RRLAB biedri - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

RRLAB biedri

VRG RRLAB BIEDRU SARAKSTS (uz 01.01.2019.)                                                     

N.p.k.

Biedrs

Statuss (biedrība/nodibinājums/komersants/ pašvaldības iestāde/fiziska persona

Pilnvarotā persona

vārds/uzvārds

1

Siguldas novada dome

pašvaldība

Inese Jēgere

2

Inčukalna novada dome

pašvaldība

Margita Līce

3

Mālpils novada dome

pašvaldība

Agris Bukovskis

4

Sējas novada dome

pašvaldība

Liona Barone

5

Biedrība „Mālpils tautskola”

biedrība

Ieva Pauloviča

6

Siguldas reģiona tūrisma biedrība

biedrība

Dace Vanaga

7

Inčukalna invalīdu biedrība

biedrība

Valda Pavloviča

8

Mālpils makšķernieku biedrība „Mālpils zivīm”

biedrība

Normunds Ozoliņš

9

Biedrība „Inčukalna zivsaimnieki”

biedrība

Juris Liepiņš

10
SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojs komersants Kristīne Ragaine

11

z/s „Priežklani”

komersants

Signe Seile

12

KKS „Allažu saime”

komersants

Ēriks Čoders

13

z/s „Pamales”

komersants

Igors Šaboha

14

SIA „SKS Lāses”

komersants

Kristīne Skutāne

15

Ineta Eriksone

fiziska persona

Ineta Eriksone

16

Jauniešu centrs "Mērķis"

pašvaldība

Sabīne Birzniece

17

Laura Zvirbule

fiziska persona

Laura Zvirbule

18

Verners Bērziņš

fiziska persona

Verners Bērziņš

19

Linards Ligeris

fiziska persona

Linards Ligeris

20

Dainuvīte Bērziņa

fiziska persona

Dainuvīte Bērziņa

21

Ginta Brēmane

fiziska persona

Ginta Brēmane

22

Jānis Upītis

fiziska persona

Jānis Upītis

23

24

Natālija Biserova

Inese Pikaļova

fiziska persona

fiziska persona

Natālija Biserova

Inese Pikaļova

 

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze