Kontakti - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Kontakti

Rekvizīti

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Faktiskā adrese: Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154

                           Dārza iela 2a, Sigulda, LV-2154

Banka: AS LUMINOR banka
Konts: LV49 RIKO 0002 0132 9416 9

Kontakti :

Koordinatore: Inese Pikaļova 26423616, 67970250

Padomes priekšsēdētājs:Kristīne Ragaine-Volnianko 26307940

Administratīvais vadītājs: Linards Ligeris 28677152

rrlab@rrlab.lv ; www.rrlab.lv

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze