RRLAB 6. projektu kārtas dokumenti - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

6. projketu kārtas sludinājums

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina 6. projektu kārta, projektu pieņemšana Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā tiks uzsākta no 09.09.2019. līdz 09.10.2019.


Izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma - 301891.93  EUR

1.      Rīcība –2.1. (Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai) Pieejamais finansējums 150945.97 EUR

2.      Rīcība – 2.2. (Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība)

 Pieejamais finansējums 150945.96 EUR

 Projektu  īstenošanas termiņš:

 Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā vai, ja projektu īsteno aktivitātē, “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personālā atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Sīkāku informāciju par projektu un to vērtēšanas kritērijiem atradīsiet šeit: 6.projektu kārta 

Pašvērtējuma tabula: Rīcība - 2.1.

Pašvērtējuma tabula: Rīcībai - 2.2.

Partneri

LEADER

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze