2018. gada 4. kārta - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

2018.gada 4. kārta

2018.gada 4. kārta

4.kārtas projektu izvērtējums RRLAB:

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Rīgas rajona lauku attīstības biedrība
Rīcībā 1.1.Nelauksaimnieciskās darbības uzsākšana un attīstība, t.sk.vides radīšana, labiekārtošana  sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 66 173.46
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1 2018/AL32/4/A019.21.01/5 21000 28,6 pozitīvs
2 2018/AL32/4/A019.21.01/7 21000 25 pozitīvs
3 2018/AL32/4/A019.21.01/3 12806,99 23 pozitīvs
4 2018/AL32/4/A019.21.01/1 21000 22,2 pozitīvs
5 2018/AL32/4/A019.21.01/10 21000 21,2 pozitīvs
6 2018/AL32/4/A019.21.01/2 21000 21 pozitīvs
7 2018/AL32/4/A019.21.01/11 4244,66 19 pozitīvs
8 2018/AL32/4/A019.21.01/9 21000 18,8 pozitīvs
9 2018/AL32/4/A019.21.01/8 7428,18 18,2 pozitīvs
10 2018/AL32/4/A019.21.01/6 10129,7 18 pozitīvs
11 2018/AL32/4/A019.21.01/4 21000 14,8 pozitīvs
    181609,53    
4.kārta (11.05.2018.-11.06.2018)

 

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze