SEGUMS - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

SEGUMS

 

RRLAB informācija par biedrības darbības teritorijā pieejamiem, nebanku aizdevumiem, apkopota un turpmāk tiks publiskota ar atpazīstamības nosaukumu SEGUMS.

 

Kas ir SEGUMS?

Informatīva platforma esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, nebanku sektora finanšu aizdevējiem lauku reģionos.

Platformas mērķis ir informēt lauku uzņēmējus par finanšu aizdevumiem nebanku sektorā konkrētajā reģionā.

Tāpat platforma nodrošina nebanku sektora aizdevēju informācijas izvietošanu par saviem pakalpojumiem konkrētajā reģionā.

 

Platformā ir atrodami:

+ kontaktu informācija par biedrība RRLAB darbības teritorijā esošajiem, nebanku aizdevējiem.

+ aktuālas aptaujas rezultāti par esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām finanšu piesaistei.

 

Kā izvietot informāciju par nebanku aizņēmumu iespējām platformā SEGUMS?

Aicinām informēt RRLAB konktaktpersonu: Kristīni Ragaini-Volnianko, kristine@rrlab.lv par vajadzību izvietot informāciju un tālākā saziņā vienosimies par informācijas apjomu, saturu.

Informācijas izvietošana ir bez maksas.

 

Kāpēc izvēlēts nosaukums SEGUMS?

SEGUMS nozīmē pabeigtu darbību, rezultātu un vienlaikus – resursu.

SEGUMS ir materizalizēta konstrukcija, slānis, kas pārklāj virsmu davājot pamatu darbībai un izaugsmei.

SEGUMS ir pamatojums, pierādījums, īstenībā esošs, reāls pamats.

 

Izvēloties nosaukumu SEGUMS, ir meklēts veids nodot vēstījumu par jaunu platformu-vietu, kur satikties esošajam un potenciālajam uzņēmējam reģionā ar reģiona nebanku aizdevēju.

Satikties, lai uzņēmēju vajadzību ieviešanā nepieciešamais finansējums sedz konkrētās vajadzības – SEGUMS. 

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze