Aizdevumi - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Aizdevumi

 Biedrība 'Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība' (RRLAB) vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā RRLAB darbības teritorijā.

Ideja šāda pakalpojuma pieejamībai radās palielinoties situāciju apjomam, kad LEADER finansējuma apguve (pat pēc apstiprināta LEADER projekta pieteikuma) tika traucēta projekta iesniedzējam nesaņemot aizdevumu projekta ieceres īstenošanai. Nozīmīga loma šādas informācijas pieejamības nodrošināšanai sakņojas RRLAB pastāvēšanas mērķī, kur RRLAB vēlas veicināt vietējās ekonomikas attīstību un vietējās kopienas aktivitātes pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos.

Rezultātā ir tapusi informatīva platforma SEGUMS, kur esošie un potenciālie uzņēmēji RRLAB darbības teritorijā, var iegūt informāciju par iespējām piesaistīt aizdevumus arī nebanku sektorā.

 

SEGUMS ir ELFLA projekta 'Reģiona Finanses Reģiona attīstībai'(projekta nr.18-00-A019.332-000005) viens no rezultātiem.

Aicinām iepazīties arī ar aktuālu Pētījumu par esošo un potenciālo uzņēmēju aizņēmumu vajadzībām. Pētījuma autori SIA 'SKDS Pētījumu centrs', sadaļā Pētījums.

 

 

 

 

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze